Ιστορική εξέλιξη-σύγχρονες μορφές χρήματος

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Γκούμα, Βασιλική


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Νομίσματα;Χρήμα;Είδη χρήματος;Ελλάδα;Ιστορία χρήματος
Issue Date: 22-Apr-2014
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η καταγραφή της ιστορικής πορείας του χρήματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Γίνεται επίσης αναφορά στις πρώιμες μορφές του χρήματος ξεκινώντας από τα αρχαϊκά χρόνια αναφέροντας και την αιτία κοπής των νομισμάτων, συνεχίζοντας με την κλασσική εποχή και εστιάζοντας κατόπιν στην εποχή της τουρκοκρατίας, που αποτελεί και σημείο αναφοράς της σύγχρονης εποχής και καταλήγοντας εν τέλει στις σύγχρονες μορφές χρήματος. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα πρώτα είδη χρήματος, στα πρώτα αρχαία νομίσματα και χαρτονομίσματα, καταλήγοντας εν τέλει στο ευρώ και τα σύγχρονα μέσα που έχουν μπει στην ζωή του ανθρώπου και κατέχουν θέση χρήματος, όπως είναι το πλαστικό χρήμα, οι επιταγές και λοιπά. Επιπλέον, η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται και μια σειρά θεμάτων αναφορικά με την έννοια του χρήματος, όπως είναι ιδιότητες και λειτουργίες του χρήματος, ενώ εστιάζεται επίσης και σε μια σειρά από νομισματικές θεωρίες, οι οποίες βασίζονται στην ύπαρξη είτε αυτού καθεαυτού του χρήματος, είτε των επιμέρους μορφών του.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας-- Τμήμα Λογιστικής,2013--αα5294
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5746
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5746
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.