Η συμβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων στην ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Βασιλειάδου, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κοινοτικές επιδοτήσεις;Ανάπτυξη;Ελλάδα;Κοινοτικά προγράμματα;Χρηματοδότηση;Τουρισμός;Economy;Community subsidies;Community programms;Financing;Development;Greece;Tourism;Οικονομία
Issue Date: 29-Aug-2008
Abstract: Purpose of this thesis is to inform the students of the school of Logistics for the progress of the tourism in Greece. The tourism at Greece is an important source of incoming and one of the role of development and progress of Greek economy. It reports to the sources of European Union which financed the Greek tourism and generally for the tourism contribution to Greek economy.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ενημερώσει τους σπουδαστές της σχολής της Λογιστικής για την εξέλιξη του τουρισμού στον ελλαδικό χώρο. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων και ένας από τους πιο ταχύς παράγοντες ανάπτυξης και εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας. Εύλογο είναι να αναφερθούμε λεπτομερώς στις πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούν τον Ελληνικό Τουρισμό και γενικότερα για την συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής, 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5686
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasileiadou_Anastasia.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5686
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.