ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Φραγκούλης, Αναστάσιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Banks;Υποκαταστήματα τραπεζών;Μάρκετινγκ;Τρίκαλα;Ελλάδα;Τράπεζες;Trikala;Greece;Branch bank;Marketing
Issue Date: 29-Aug-2008
Abstract: Purpose of this thesis is the record of our bank system and the basic meanings which it coacts, with a long report to the band marketing and to bank deals. Also, we will examine through conversations with bank members and with the help of questionnaire the problems of the peripheral bank brances, reported to a specific area of Thessalia, Trikala. With interviews and questionnaires at the bank branches of Kalambaka, Fakardona, Exalia, and Trikala.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μια πρώτη καταγραφή του όλου τραπεζικού μας συστήματος και των βασικών εννοιών που το διέπουν, με εκτενέστερη αναφορά στο ρόλο μου Τραπεζικού Μάρκετινγκ στις τραπεζικές συναλλαγές. Επίσης θα εξετάσουμε μέσω συζητήσεων με στελέχη των τραπεζών και με την βοήθεια ερωτηματολογίου τα προβλήματα των περιφερειακών υποκαταστημάτων των τραπεζών, αναφερόμενοι σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Νομού Θεσσαλίας, τα Τρίκαλα. Με συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια στα υποκαταστήματα της Καλαμπάκας, Φαρκαδόνας, Οιχαλίας και Πύλης Τρικάλων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής, 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5664
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fragkoulis_Anastasios.pdf785.75 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5664
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.