Φορολογική και λογιστική παρακολούθηση κεφαλαιουχικών εταιρειών

Πλακοτάρη, Ευφροσύνη/ Μιχαηλίδης, Χρήστος/ Γρηγοριάδου, Στυλιανή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Φορολογία ΕΠΕ;LLP;Accounting books;Taxation of LLP;Ε.Π.Ε.;Λογιστικά βιβλία;ΕΠΕ;L.L.P.;Α.Ε.;Φορολογία ΑΕ;SA;ΑΕ;S.A.;Taxation of SA
Issue Date: 1-Nov-2013
Abstract: Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η φορολογική και λογιστική παρακολούθηση των κεφαλαιουχικών εταιρειών. Συγκεκριμένα, αφορά την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία αποτελεί έναν ενδιάμεσο εταιρικό τύπο ανάμεσα στις κεφαλαιουχικές και τις προσωπικές εταιρείες, καθώς και την ανώνυμη εταιρεία που είναι η κυριότερη μορφή κεφαλαιουχικής επιχείρησης.
Object of this thesis is the tax and accounting of capital companies. In particular, regards the limited liability partnership, which is an intermediate type between corporate capital and partnerships, as well as the stock company, as is the major type of capital companies.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής,2013--αα5033
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5657
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5657
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.