Σύσταση, λειτουργία, κλείσιμο χρήσης, πρακτικά, οικονομικά αποτελέσματα και ισολογισμός ανώνυμης εταιρείας

Χατζής, Αναστάσιος/ Ρίσκος, Εμμανουήλ


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΧατζής, Αναστάσιοςel
dc.contributor.authorΡίσκος, Εμμανουήλel
dc.date.accessioned2012-10-29T06:29:40Zel
dc.date.accessioned2018-02-27T18:53:29Z-
dc.date.available2012-10-29T06:29:40Zel
dc.date.available2018-02-27T18:53:29Z-
dc.date.issued2012-10-29T06:29:40Zel
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5437-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2012--αα3700el
dc.description.abstractΣτην παρούσα πτυχιακή γίνεται συνοπτική παρουσίαση για το ισχύον καθεστώς που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες. Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της ανώνυμης εταιρείας. Τα θέματα τα οποία αναλύονται είναι η έννοια της ανώνυμης εταιρείας, η ίδρυση της, τα χαρακτηριστικά της και η λειτουργία και διοίκηση της . Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της ίδρυσης, λειτουργίας μιας ανώνυμης εταιρείας, ενώ έπειτα στις λογιστικές εργασίες, στο κλείσιμο χρήσης,στον ισολογισμό και στα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουνel
dc.description.abstractIn this thesis is made a summary of the current regime concerning of stock companies. Initially reference is made to the concept of a stock company. The issues that discussed are the concept of a stock company, its establishment, its features and operation and management. Then it refers to the establishment, operation and and then in the accounting tasks closing of use, the balance sheet and the financial results arising.el
dc.language.isoelel
dc.subjectΑΕel
dc.subjectEstablishment of SAel
dc.subjectΑ.Ε.el
dc.subjectΣύσταση ΑΕel
dc.subjectSAel
dc.subjectΚλείσιμο βιβλίων ΑΕel
dc.subjectAccounting booksel
dc.subjectS.A.el
dc.subjectClosure of books SAel
dc.subjectΛογιστικά βιβλίαel
dc.subject.lcshFiscal year--Greeceel
dc.subject.lcshΟικονομικό έτος--Ελλάδαel
dc.subject.lcshBookkeeping--Greeceel
dc.subject.lcshStock companies--Greeceel
dc.subject.lcshΑνώνυμες εταιρείες--Ελλάδα--Λογιστικήel
dc.subject.lcshStock companies--Greece--Accountingel
dc.subject.lcshΤήρηση λογιστικών βιβλίων--Ελλάδαel
dc.subject.lcshΑνώνυμες εταιρείες--Ελλάδαel
dc.titleΣύσταση, λειτουργία, κλείσιμο χρήσης, πρακτικά, οικονομικά αποτελέσματα και ισολογισμός ανώνυμης εταιρείαςel
dc.titleEstablishment, operation, closure use, minutes, financial results and balance sheet of stock companyel
dc.typeThesisel
heal.typeotherel
heal.type.enOtheren
heal.dateAvailable2018-02-27T18:54:29Z-
heal.languageelel
heal.accessfreeel
heal.recordProviderΤΕΙ Θεσσαλονίκηςel
heal.fullTextAvailabilityfalseel
heal.type.elΆλλοel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5437
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.