Πρότυπα Τροφίμων Προέλευσης, Παράδοσης και Βιολογικών : Εξυπηρετούν την Προσφορά ή την Κοινωνία;

Καρυπίδης, Φίλιππος/ Σέμος, Αναστάσιος/ Σαμαθρακής, Βαγής/ Semos, Anastasios/ Samathrakis, Vagis/ Karipidis, Philippos


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαρυπίδης, Φίλιπποςel
dc.contributor.authorΣέμος, Αναστάσιοςel
dc.contributor.authorΣαμαθρακής, Βαγήςel
dc.contributor.otherSemos, Anastasiosel
dc.contributor.otherSamathrakis, Vagisel
dc.contributor.otherKaripidis, Philipposel
dc.date.accessioned2015-07-23T11:39:11Zel
dc.date.accessioned2018-02-27T18:50:14Z-
dc.date.available2015-07-23T11:39:11Zel
dc.date.available2018-02-27T18:50:14Z-
dc.date.issued2004el
dc.identifierhttp://sbagis.farm.teithe.gr/uploads/8/3/4/5/8345585/sbagis_a5_04.pdfel
dc.identifier.citationΣαμαθρακής, Β. ([χ.χ.]). Πρότυπα Τροφίμων Προέλευσης, Παράδοσης και Βιολογικών: Εξυπηρετούν την Προσφορά ή την Κοινωνία. Πρακτικά συνεδρίου από αο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τυποποίηση, Πρότυπα και Ποιότητα που διεξήχθη σε Θεσσαλονίκη.el
dc.identifier.citationΠανελλήνιο Συνέδριο Τυποποίηση, Πρότυπα και Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 2004el
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5431-
dc.descriptionΔημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2004el
dc.description.abstractBecause of contestations are caused around of the opinion that the standards of foods are corresponded to the modern social sensitivities and needs, the manner is examined, in which certain official European standards were created. These standards correspond to the products of protected name of origin and protected geographical clue, and also to the special traditional and biological products, for which the manner and conditions of origin are studied diachronic, since Greek antiquity. These standards were built during long-run human interactions against the natural element and were revised through continuous searches and tests. The manner of origin shows that it is not constructions that sub serve the supply side, but they have arisen from the human interest for the alimentary satisfaction, for health, pleasure and ecology. However, certain cases exist, as it happens with the standard for the biological products, where sustainability faces remain uncovered that make essential the configuration of the integrated standard. These all standards offer experiences useful for other different sectors of the economic and social activity.el
dc.description.abstractΕπειδή εγείρονται αµφισβητήσεις γύρω απ’ την άποψη ότι τα πρότυπα τροφίµων ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ευαισθησίες και ανάγκες, εξετάζεται ο τρόπος που δηµιουργήθηκαν ορισµένα επίσηµα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αντιστοιχούν στα προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προελεύσεως και προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης, στα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα και στα βιολογικά, για τα οποία µελετούνται ο τρόπος και οι συνθήκες προέλευσης διαχρονικά, από την ελληνική αρχαιότητα. Τα πρότυπα οικοδοµήθηκαν από µακροχρόνιες αλληλεπιδράσεις του ανθρώπινου µε το φυσικό στοιχείο και αναθεωρήθηκαν µέσα από διαρκείς αναζητήσεις και δοκιµές. Ο τρόπος προέλευσης δείχνει ότι δεν είναι κατασκευάσµατα που εξυπηρετούν την προσφορά, αλλά προκλήθηκαν από το ανθρώπινο ενδιαφέρον για τη διατροφική ικανοποίηση, τις παραµέτρους υγείας, απόλαυσης και οικολογίας. Υπάρχουν όµως ορισµένες περιπτώσεις, όπως συµβαίνει µε το πρότυπο για τα βιολογικά προϊόντα, όπου µένουν ακάλυπτες πλευρές αειφορίας που κάνουν απαραίτητη τη διαµόρφωση ενός πιο ολοκληρωµένου προτύπου. Όλα τα πρότυπα αυτά, προσφέρουν εµπειρίες χρήσιµες σε άλλους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκηςel
dc.relation.ispartof1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τυποποίηση, Πρότυπα και Ποιότηταel
dc.rightsThis item is propably protected by Copyright Legislationel
dc.rightsΤο τεκμήριο πιθανώς υπόκειται σε σχετική με τα Πνευματικά Δικαιώματα νομοθεσίαel
dc.subjectBiologicalel
dc.subjectFoodsel
dc.subjectConsumptionel
dc.subjectSupplyel
dc.subjectOriginel
dc.subjectTraditionel
dc.subjectΤρόφιμαel
dc.subjectΚατανάλωσηel
dc.subjectΠροσφοράel
dc.subjectΠροέλευσηel
dc.subjectΠαράδοσηel
dc.subjectΒιολογικάel
dc.titleΠρότυπα Τροφίμων Προέλευσης, Παράδοσης και Βιολογικών : Εξυπηρετούν την Προσφορά ή την Κοινωνία;el
dc.titleStandards of foods of origin, tradition and organic : They Serve the supply side or the Society?el
dc.typeConference articleel
heal.typeotherel
heal.type.enOtheren
heal.dateAvailable2018-02-27T18:51:14Z-
heal.languageelel
heal.accessfreeel
heal.recordProviderΤΕΙ Θεσσαλονίκηςel
heal.fullTextAvailabilityfalseel
heal.type.elΆλλοel
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5431
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.