Η στάση των ασφαλισμένων απέναντι στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης

Σαμαθρακής, Βαγής/ Samathrakis, Vagis


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Insurance, Private;Private insurance;Ιδιωτική ασφάλιση;Ασφαλιστικοί οργανισμοί;Εταιρείες, Ασφαλίσεων;Insurance agencies;Companies, Insurance;Ασφάλιση, Ιδιωτική
Issue Date: 1997
Citation: Περιοδικό: Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 1997
Σαμαθρακής, Β. ([χ.χ.]). Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Διαθέσιμο σε: http://sbagis.farm.teithe.gr/uploads/8/3/4/5/8345585/sbagis_a3_03.pdf (Ανακτήθηκε 4 Ιουλίου, 2015).
Abstract: The transition from the industrial to the post-industrial society is the starting point for the evolution of the services section. As comes natural, this evolution has also affected the insurance section that started growing in Greece the last years. Private insurance development in our country was generally supported, both in the weaknesses of the "social state" and the successive offers of product-services. Private insurance is an integral part of the country's economy since it is considered to be among the most important investors. Furthermore, her role as additional institution to the social insurance system is also very important. In this paper is presented a research studying the opinion of Thessaloniki citizens in relation with the social insurance ordinance.
Το γεγονός της µετάβασης από τη βιοµηχανική στη µεταβιοµηχανική κοινωνία είναι το εφαλτήριο για την εξέλιξη του τοµέα των υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή όπως ήταν φυσικό δεν άφησε ανηπερέαστο τον κλάδο των ασφαλειών ο οποίος βρήκε πρόσφορο έδαφος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η άνθηση της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα µας σε γενικές γραµµές στηρίχθηκε, τόσο στις αδυναµίες του λεγόµενου "κοινωνικού κράτους", όσο και στη καταιγιστική προσφορά νέων προϊόντων-υπηρεσιών. Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί σηµαντικό στήριγµα της οικονοµίας της χώρας αφού συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγαλύτερων θεσµικών επενδυτών. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο ρόλος της σαν συµπληρωµατικός θεσµός στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Στην εργασία αυτή χρησιµοποιώντας σαν εργαλείο την επιτόπια έρευνα θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί η στάση των κατοίκων της Θεσ/νίκης σε σχέση µε το θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης.
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 1997
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5424
Other Identifiers: http://sbagis.farm.teithe.gr/uploads/8/3/4/5/8345585/sbagis_a3_03.pdf
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samathrakis_Vagis_Stasi_Ellina_Asfalizomenou_Apenanti_Thesmo.pdf288.62 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5424
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.