Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης των προγραμμάτων του ΚΠΣ : η περίπτωση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Σαμαθρακής, Βαγής/ Samathrakis, Vagis


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ);Region Operational Programme (ROP);Community Support Framework (CSF);Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ);Κυβερνητικές υπηρεσίες;Προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης;Economic development programs;Government agencies
Issue Date: 1997
Publisher: Ειδική Εκδοτική
Citation: Σαμαθρακής, Β. ([χ.χ.]). Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Διαθέσιμο σε: http://sbagis.farm.teithe.gr/uploads/8/3/4/5/8345585/sbagis_a3_02.pdf (Ανακτήθηκε 4 Ιουλίου, 2015).
Περιοδικό: Διοικητική ενημέρωση, τεύχ. 9, 1997
Abstract: Since the early accession of Greece to the European Community flowed in the country by major Community funds, which came mainly from Structural Funds. The first Community Support Framework (CSF - 1) 1989-1993 Greece established the development priorities. Continuity and peak Greece joint effort - the European Union for the development of the country and of the Regions was the resource of the second Community Support Framework (CSF - 2) 1994-1999. The purpose of this article is to explore the effectiveness of System Administration Programs of the Community Support Framework. With view of offering decision makers new possibilities for action success of their programs.
Από τα πρώτα χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εισέρευσαν στη χώρα σηµαντικοί κοινοτικοί πόροι, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ - 1) 1989-1993, καθόρισε τις προτεραιότητες ανάπτυξης της Ελλάδας. Συνέχεια και κορύφωση της κοινής προσπάθειας Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της χώρας και των Περιφερειών της αποτέλεσε η αξιοποίηση των πόρων του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ - 2) 1994-1999. Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιοίκησης των Προγραµµάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Με στόχο να προσφερθούν στους λήπτες αποφάσεων νέες δυνατότητες δράσης για επιτυχηµένη πορεία των Προγραµµάτων τους.
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 1997
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5423
Other Identifiers: http://sbagis.farm.teithe.gr/uploads/8/3/4/5/8345585/sbagis_a3_02.pdf
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samathrakis_Vagis_Apotelesmatikotita_Sustimatos_Dioikisis_Programmatwn_Koinotikou.pdf335.76 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5423
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.