Η εμφάνιση των κινεζικών επιχειρήσεων στην Αθήνα και πως έχει επηρεαστεί η ελληνική οικονομία.

Μαυρίδης, Σάββας/ Θεοχάρη, Χριστίνα/ Μαγουλά, Μαρία - Άννα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κινέζικες επιχειρήσεις;Κινεζικά καταστήματα;Παραεμπόριο;Ελλάδα;Chinese enterprises;Chinese stores;Greece;Εμπόριο;Commerce;Διεθνές εμπόριο;International Commerce;Κινέζοι;Chinese
Issue Date: 12-Oct-2011
Abstract: Η εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει τις επιπτώσεις από την λειτουργία των Κινέζικων καταστημάτων στην περιοχή της Αττικής και να καταγράψει τις απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών πάνω σε αυτό το θέμα μέσα από τα αποτελέσματά της ποσοτικής έρευνας που θα γίνει . Στο πρώτο μέρος της γίνεται μία θεωρητική διερεύνηση σε ότι αφορά το διεθνές εμπόριο και τις επιπτώσεις του, μαζί με δευτερογενή στοιχεία για τα Κινέζικα μαγαζιά, ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται έρευνα σε δείγμα καταναλωτών ώστε να φανούν οι απόψεις τους για την λειτουργία των Κινέζικων καταστημάτων στην Αττική.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2011 -- αα3
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5290
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theoxari_Magoula.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5290
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.