Διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων και της καταναλωτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της κεντρικής Θεσσαλονίκης, όσο αφορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τη σχέση τους με την πιστότητα στη μάρκα εν όψ[ει]η της οικονομικής κρίσης τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014

Βλαχάκης, Σωτήριος/ Μουτσα, Λορέτα/ Μαλτεζάκη, Αικατερίνη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Συμπεριφορά, Καταναλωτική;Επώνυμα προϊόντα--Μάρκετινγκ;Brand name products--Marketing;Οικονομική κρίση;Economic crisis;Ιδιωτικές ετικέτες;Private labels;Consumers;Καταναλωτές;Behavior, Consumer
Issue Date: 18-Mar-2015
Abstract: Η εργασία αυτή ως σκοπό έχει την διερεύνηση των απόψεων και των αγοραστικών συνηθειών των καταναλωτών του δήμου Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής και επώνυμης ετικέτας κι ειδικότερα την πιστότητα στον καφέ κατά την τρέχουσα περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από οικονομική κρίση. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δυο μεγάλες ενότητες την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την πραγματοποίηση της έρευνας. Ειδικότερα η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: «Συμπεριφορά καταναλωτή και οικονομική κρίση», «Οικονομική κρίση», «Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας», « Branding», «Πιστότητα στη μάρκα», και τέλος «Λίγα λόγια για τον καφέ». Η μέθοδος συγκέντρωσης των πρωτογενών στοιχείων που ακολουθήθηκε ήταν η δημοσκόπηση, χρησιμοποιώντας ως όργανο ένα ερωτηματολόγιο όπου καταγραφόταν οι απαντήσεις των ερωτώμενων. Ο τρόπος της δημοσκόπησης ήταν η προσωπική συνέντευξη. Για την ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Pspp και Microsoft Excel. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας καθώς και οι περιορισμοί της .
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2014--αα6272
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5252
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moutsa_Maltezaki.pdf3.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5252
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.