Διερεύνηση και καταγραφή της γνώσης, στάσης και καταναλωτικής συμπεριφοράς των κατοίκων του δήμου Αλίμου, τη χρονική περίοδο Οκτώβριο- Νοέμβριο 2014 , αναφορικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και την σχέση τους με την πιστότητα στη μάρκα εν όψη της οικονομικής κρίσης

Βλαχάκης, Σωτήριος/ Σουλτανόπουλος, Θεόδωρος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Οικονομική κρίση;Economic crisis;Συμπεριφορά, Καταναλωτική;Behavior, Consumer;Καταναλωτές;Consumers;Ιδιωτικές ετικέτες;Private labels
Issue Date: 30-Apr-2015
Abstract: Η παρακάτω εργασία ερευνά την στάση, τη γνώση και την καταναλωτική συμπεριφορά των κατοίκων του Δήμου Αλίμου, την χρονική περίοδο Οκτώβριος- Νοέμβριος 2014, σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όσον αφορά την πιστότητα στη μάρκα κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ο καφές αποτέλεσε το ειδικό αντικείμενο μελέτης. Η εργασία αποτελείται από δύο μεγάλα τμήματα την δευτερογενή έρευνα και την πρωτογενή. Η δευτερογενή έρευνα αποτελείται από την βιβλιογραφική ανασκόπηση με βασικά κεφάλαια: Οικονομική κρίση, Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών, Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας, Branding. Στην πρωτογενή έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η δειγματοληψία και ως εργαλείο για την συγκέντρωση των στοιχείων το δομημένο ερωτηματολόγιο. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα pspp και excel. Με την βοήθεια αυτών των προγραμμάτων δημιουργήθηκαν πίνακες και διαγράμματα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2015--αα6788
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5249
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soultanopoulos_Theodoros.pdf4.85 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5249
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.