Η διερεύνηση της ικανοποίησης των καταναλωτών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Βλαχάκης, Σωτήριος/ Χασιώτη, Μαρία/ Βασιλειώρη, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Συμπεριφορά, Καταναλωτική;Οικονομική κρίση;Economic crisis;Brand name products--Marketing;Επώνυμα προϊόντα--Μάρκετινγκ;Ιδιωτικές ετικέτες;Private labels;Consumers;Καταναλωτές;Behavior, Consumer
Issue Date: 7-May-2014
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τον βαθμό ικανοποίησης και την συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και ειδικότερα τα χαρτικά και τον καφέ. Η έρευνα διεξήχθη στην ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο 2012. Αποτελεί έρευνα πρωτογενών στοιχείων και ως μέθοδο συγκέντρωσης στοιχείων επιλέχθηκε η δημοσκόπηση με όργανο ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση η όποια αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Σε αυτήν γίνεται ανάλυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, της επώνυμης μάρκας, της συμπεριφοράς του καταναλωτή, επίσης αναφέρονται και αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Στη δεύτερη και τρίτη ενότητα της εργασίας διεξάγεται η έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα τις έρευνας, τα οποία παρουσιάζονται στην τέταρτη ενότητα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι: • Ένα μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. • Η πλειοψηφία αγοράζει περισσότερο τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε περίοδο οικονομικής κρίσης • Μεγάλο κίνητρο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί η τιμή αλλά όχι μόνο.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2013--αα5421
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5244
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chasioti_Vaseiliori.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5244
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.