Η ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων και οι επιπτώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων από την οικονομική κρίση και ύφεση

Μαυρίδης, Σάββας/ Ξενιτοπούλου, Νίκη/ Ζαρκαδούλας, Σίμος-Πέτρος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Insurance, Automobile;Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Αυτοκίνητο;Liability insurance, Automobile;Οικονομική κρίση;Economic crisis;Ασφάλεια, Αυτοκίνητο;Crises, Financial;Κρίσεις, Χρηματοοικονομικές
Issue Date: 10-May-2014
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται θέματα σχετικά με την ασφάλιση. Τα είδη της, κίνδυνοι που μπορούν να εμφανιστούν, ιστορικά στοιχεία καθώς και πώς συμβάλλει η ασφάλεια στην κοινωνία και τι αντίκτυπο έχει η οικονομική κρίση σ αυτή.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2013--αα5478
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5229
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarkadoulas_Xenitopoulou.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5229
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.