Η λειτουργία / Εφαρμογή του Μάρκετινγκ. Στην Εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά : η περίπτωση του Brand ΧΡΥΣΟΔΑΛΙΑ στην αγορά της Κύπρου

Ανδρονικίδης, Ανδρέας/ Παναγιώτου, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Marketing;CHRYSODALIA Brand;Cyprus;Introducing new products;Market;Microenvironment;Retail market in Cyprus;Makroenvironment;Ανάλυση μακροπεριβάλλοντος;Μάρκετινγκ;Εισαγωγή νέων προϊόντων;Αγορά;Brand ΧΡΥΣΟΔΑΛΙΑ;Κύπρος;Λιανική αγορά της Κύπρου;Μακροπεριβάλλον;Μικροπεριβάλλον;Μakroenvironment analysis
Issue Date: 8-Dec-2010
Abstract: Σκοπός της εργασίας είναι το να παρουσιαστεί πως πραγματοποιείται η εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά στα πλαίσια του marketing και τα πιθανά οφέλη που μπορεί να προσκομίσει το προϊόν μέσα από τις διάφορες αναλύσεις. Να δούμε ποιες διαδικασίες marketing πρέπει να προηγηθούν έτσι ώστε να γίνει μια σωστή εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5223
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T18:36:46Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5223
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.