Οι στάσεις και η πρόθεση υιοθέτησης ενεργειών Ηθικού Καταναλωτισμού των καταναλωτών εναντίον των ανήθικων, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, επιχειρήσεων

Τηλικίδου, Ειρήνη/ Παπαδοπούλου, Χριστίνα/ Μαυρίδης, Ευστάθιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Marketing;Consumers;Businesses;Μαρκετίνγκ;Ήθος;Επιχειρήσεις;Καταναλωτισμός;Consumerism;Καταναλωτές;Ηθικός καταναλωτισμός
Issue Date: 28-Jun-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Οι στάσεις και η πρόθεση υιοθέτησης ενεργειών Ηθικού Καταναλωτισμού των καταναλωτών εναντίον των ανήθικων, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, επιχειρήσεων», αποτελεί έρευνα πεδίου ( field research ), η οποία πραγματοποιήθηκε στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης από το Μάρτιο μέχρι το Νοέμβριο του 2011 και ως μέθοδος συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων επιλέχθηκε η δημοσκόπηση, με προσωπική συνέντευξη και όργανο ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης προς τη Διοίκηση Μάρκετινγκ της Ένωσης Καταναλωτών σχετικά με το ποια επικοινωνιακά μέσα και ποιες ενέργειες θα χρησιμοποιήσει για την ενημέρωση και παρακίνηση του καταναλωτικού κοινού εναντίον μιας ανήθικης επιχείρησης.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2012 -- α.α 3368
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4912
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulou_Mavridis.pdf2.93 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4912
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.