Πολιτική και ηλεκτρονική διαφήμιση

Γκούνας, Αθανάσιος/ Κουρουζίδης, Τάσος/ Βλάχος, Βασίλειος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διαδικτυακό εμπόριο;Διαφήμιση;Πολιτική διαφήμιση;Political advertising;Internet commerce;Advertising
Issue Date: 14-Oct-2013
Abstract: Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αναλύεται η ηλεκτρονική διαφήμιση και πως προωθείται ένα προϊόν για να πειστεί το αγοραστικό κοινό να το αγοράσει. Επίσης, παρουσιάζεται η πολιτική διαφήμιση και οι αρχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια πολιτική εκστρατεία ενός κόμματος ή ενός πολιτικού προσώπου. Το προϊόν είναι ο ίδιος ο πολιτικός, με τις θέσεις του και το πρόγραμμα που δηλώνει ότι θα εφαρμόσει.
The current thesis analyses the internet advertising and the promotion methods of products in order to persuade consumers to buy them. Political advertising and its basic principles are also presented that can be used in a political campaign of a party or a political person. The product is the politician himself with the positions and the program states that it will apply.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης,2013--αα5344
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4854
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kourouzidis_Vlachos.pdf983.46 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4854
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.