Μάρκετινγκ και διανομή υγρών καυσίμων στον ελλαδικό χώρο

Εξαδάκτυλος, Νικόλαος/ Σιδηροπούλου, Μαρία/ Κατσαμπέρη, Σταματία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μάρκετινγκ;Υγρά καύσιμα;Πετρέλαιο;Διύλιση;Αγορά;Ελλάδα;Marketing;Liquid fuels;Oil;Distillation;Market;Greece
Issue Date: 19-Nov-2008
Abstract: H πτυχιακή εργασία αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την διανομή των υγρών καυσίμων στον ελλαδικό αλλά και στον διεθνή χώρο, καθώς επίσης και σε όλες τις συνέπειες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής φύσης που ανακύπτουν σε όλες τις μορφές του πετρελαίου από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση.
This thesis reports to all factors which affects the distribution of the liquid fuels in Greece but and international, as also and all the effects economical, social and environmental nature which appears in all types of oil from the production as to the final consumption.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2008, αα2583
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4825
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T18:28:09Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sidiropoulou_Katsamperi.pdf471.56 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4825
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.