Ο ρόλος της έρευνας στη σχεδίαση και οργάνωση της διαφημιστικής εκστρατείας και η επίδραση της διαφημιστικής εκστρατείας στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Ταυλαρίδης, Εμμανουήλ/ Μπέλλος, Ευάγγελος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας;Σχεδιαση διαφημιστικής εκστρατείας;Advertising campaign design;Διαφημιστική εκστρατεία;Advertising Campaign;Advertising;Μάρκετινγκ;Marketing;Έρευνα;Market research;Business enterprises;Organizing advertising campaign;Διαφήμιση;Έρευνα αγοράς;Επιχειρήσεις;Οργάνωση διαφημιστικης εκστρατείας
Issue Date: 16-May-2012
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή αποτελεί μια προσπάθεια να αποδειξει τον σημαντικό ρολο της έρευνας, για τη σχεδίαση και οργάνωση μιας διαφημιστικής εκστρατείας.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας-- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης,2008 -- αα213
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4809
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4809
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.