Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και καταναλωτές και οι τρόποι αντιμετώπισης τους

Μαυρίδης, Σάββας/ Παναγιωτίδου, Χριστίνα/ Χαλκίδου, Σταυρούλα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Financial foundation;Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
Issue Date: 30-Oct-2012
Abstract: Το θέμα που διαπραγματεύεται η πτυχιακή αυτή εργασία είναι το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι καταναλωτές και οι τρόποι αντιμετώπισης τους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2008 -- αα2864
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4744
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4744
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.