Η επίδραση του branding στην εξέλιξη των μονοπωλιακών προϊόντων. Η περίπτωση του Κρόκου Κοζάνης

Βλαχάκης, Σωτήριος/ Βλαχάκης, Σωτήριος/ Γρούιου, Χρυσοβαλάντου


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κοζάνη;Κρόκος Κοζάνης;Branding;Monopoly products;Μάρκετινγκ;Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά;Branding;Monopoly;Marketing;Μονοπωλιακά προϊόντα;Μονοπώλιο;Κρόκος Κοζάνης;Saffron;Kozani
Issue Date: 6-Feb-2012
Abstract: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να διερευνήσουμε τον ρόλο που μπορεί να παίξει το branding και οι ενέργειες για το χτίσιμο branding για ένα μονοπωλιακό προϊόν, όπως ο κρόκος Κοζάνης. Ειδικότερα, η κατανόηση της έννοιας της μάρκας και η σπουδαιότητα της κάλυψης και προστασίας του κρόκου Κοζάνης με την ομπρέλα του ισχυρού ονόματος του σε όλους τους τομείς που χρησιμοποιείται καθώς και η μελέτη της πορείας του με την πάροδο του χρόνου. Αναλυτικότερα, παρατίθενται κομμάτια που επεξηγούν τα οφέλη και τα κόστη που μπορεί να έχει μια εταιρεία δημιουργώντας ένα ισχυρό όνομα και καλύπτοντας το προϊόν, το οποίο διακινεί στην αγορά, από όλες τις μεριές με τη λεγόμενη ομπρέλα της μάρκας.
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης,2011 -- αα61
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4735
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T18:24:26Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grouiou_Chrisovalantou.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4735
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.