Επεξεργασία καρδιακών εικόνων MRI : ανάπτυξη περιβάλλοντος επεξεργασίας και βιβλιοθήκη κλινικών δεδομένων

Παππάς, Κωνσταντίνος/ Μαγκλαβέρας, Νίκος/ Σταλίδης, Γιώργος/ Stalidis, George/ Maglaveras, Nicos/ Pappas, Costas


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 1994
Citation: Σταλίδης ,Μαγκλαβέρας ,Παππάς, Γ. (1994). Επεξεργασία καρδιακών εικόνων MRI: ανάπτυξη περιβάλλοντος επεξεργασίας και βιβλιοθήκη κλινικών δεδομένων. Πρακτικά συνεδρίου από 3ο 3ο Συνέδριο Ιατρικής Πληροφορικής που διεξήχθη σε Θεσσαλονίκη. Φορέας διεξαγωγής -. -: -.
Συνέδριο Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994.
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης,1994
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4437
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4437
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.