Μια κριτική εφαρμογών ηλεκτρονικής τραπεζικής e-banking στην ελλάδα : ένα επιχειρηματικό εργαλείο ή απλά ένα μέσο προώθησης

Καργίδης, Θεόδωρος/ Μπελίδης, Αθανάσιος/ Σαρμανιώτης, Χρήστος/ Kargidis, Theodoros/ Belidis, Athanasios/ Sarmaniotis, Christos


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Greece;Business tool;Promotional tool;E-Banking;Ηλεκτρονική τραπεζική;Ελλάδα;Επιχειρηματικό εργαλείο;Μέσο προώθησης
Issue Date: May-2005
Citation: Νέες τεχνολογίες & μάρκετινγκ, Ιεράπετρα, 19-20 Μαΐου 2005
Καργίδης, Θ., Μπελίδης, Α. and Σαρμανιώτης, Χ. Μια κριτική εφαρμογών ηλεκτρονικής τραπεζικής e-banking στην Ελλάδα: ένα επιχειρηματικό εργαλείο ή απλά ένα μέσο προώθησης. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου νέες τεχνολογίες & μάρκετινγκ, Ιεράπετρα, 19-20 Μαΐου 2005
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης,2005
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4433
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T18:19:12Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4433
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.