[Δημοκρατία, Διαδικασία, Διανοούμενοι, Διασπορά, Διεθνισμός, Εθνικισμός, Εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα, Εργατικό κίνημα, Εθνικοσοσιαλισμός, Επανάσταση, Σωβινισμός, Ταξική συνείδηση, Ταξικοί αγώνες]

Μαυρίδης, Σάββας/ Mavridis, Savvas


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 1989
Publisher: Ελληνικά Γράμματα
Citation: Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια λεξικό, Αθήνα, 1989
Μαυρίδης, Σ. (1989). [Δημοκρατία, Διαδικασία, Διανοούμενοι, Διασπορά, Διεθνισμός, Εθνικισμός, Εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα, Εργατικό κίνημα, Εθνικοσοσιαλισμός, Επανάσταση, Σωβινισμός, Ταξική συνείδηση, Ταξικοί αγώνες]. Σε: Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια λεξικό. 3, 4, 8. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Series/Report no.: Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια λεξικό, τ.3, 4, 8
Abstract: Σύνταξη των εξής λημμάτων : Δημοκρατία, Διαδικασία, Διανοούμενοι, Διασπορά, Διεθνισμός, Εθνικισμός, Εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα (3ος τόμος), Εργατικό κίνημα, Εθνικοσοσιαλισμός, Επανάσταση (4ος τόμος), Σωβινισμός, Ταξική συνείδηση, Ταξικοί αγώνες (8ος τόμος)
Drafting of the following entries : Republic Process, Intellectuals, Diaspora, Internationalism, Nationalism, Education and social inequality (3rd volume), Labor movement, National Socialism, Revolution (4th volume), chauvinism, class consciousness, class struggle (8th Volume)
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 1989
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4418
ISBN: 960-7019-13-Χ
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4418
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.