Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας : 1932-1938 : ευρετήριο

Πλαστήρας, Κωνσταντίνος/ Παπαδοπούλου, Μαγδαληνή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Subject indexing;Αποδελτίωση;Μακεδονική ιστορία;Παραδόσεις;Κοινωνική ζωή;Πολιτιστική ζωή;Θεματική ευρετηρίαση;Cultural life;Social life;Traditions;Macedonian history;Indexing
Issue Date: 1987
Abstract: The journal was published in Kozani, since 1932. The subjects of articles revolve around the local history, folklore and literature. Includes pictures of traditional costumes of the region, landscapes of western Macedonia, snapshots of celebrations, etc. The aim of the publication is to salvage the spiritual and folkloric richness, but also the tradition of Kozani perfecture. This paper indexes the years 1932-1938 and it aims to project the image of a local community, which is still alive and active, but also to make the articles accessible to any person concerned.
Το περιοδικό εκδιδόταν στην Κοζάνη, από το 1932. Τα θέματά του στρέφονται γύρω από την τοπική ιστορία, τη λαογραφία και τη λογοτεχνία. Περιλαμβάνει φωτογραφίες παραδοσιακών ενδυμασιών της περιοχής, τοπία της δυτικής Μακεδονίας, στιγμιότυπα από γιορτές, κλπ. Σκοπός της έκδοσης είναι να περισώσει τον πνευματικό και λαογραφικό πλούτο, αλλά και τη λαϊκή παράδοση του νομού Κοζάνης. Η εργασία αποδελτιώνει τα τεύχη των ετών 1932-1938 και έχει ως σκοπός να προβάλλει την εικόνα μιας τοπικής κοινωνίας, η οποία παραμένει ζωντανή και δραστήρια, αλλά και να κάνει προσβάσιμα τα άρθρα από κάθε ενδιαφερόμενο.
Description: Πτυχιακή εργασία—ΣΔΟ—Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1987
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4192
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4192
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.