Ευρετηρίαση του περιοδικού Μακεδονικά Γράμματα

Χριστοδούλου, Στέλλα/ Σαλαμπά, Αθηνά


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Indexing;Πνευματική ζωή;Αποδελτίωση;Subject indexing;Νεοελληνική λογοτεχνία;Θεματική ευρετηρίαση;Neo-greek literature;Intellectual life
Issue Date: 1985
Citation: Σαλαμπά, Αθηνά. Ευρετηρίαση του περιοδικού "Μακεδονικά Γράμματα". ΑΤΕΙ-Θ Σ.Δ.Ο. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1985. Θεσσαλονίκη: ΑΤΕΙ-Θ, 1985
Abstract: Βiweekly literary and scientific journal, which was published in 1944-1952, with the sole purpose to get the Northern Greece an average of intellectual expression and communication. He hoped to collect all the spiritual elements of Thessaloniki and Northern Greece because it seems through these the invariance Greek spirit of the place, its progress, searches and directions. The paper was done in order to create thematic index for fast and targeted recovery of information that exist in the articles, resulting in full utilization of the journal.
Δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό και επιστημονικό περιοδικό, το οποίο κυκλοφόρησε το 1944-1952 , με μοναδικό σκοπό να αποκτήσει η Βόρεια Ελλάδα ένα μέσο πνευματικής εκδήλωσης και επικοινωνίας. Ήλπιζε να συγκεντρώσει όλα τα πνευματικά στοιχεία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γιατί φαίνεται μέσα από τα αυτά το αναλλοίωτο ελληνικό πνεύμα του τόπου, η πρόοδός του, οι αναζητήσεις και οι κατευθύνσεις του. Η εργασία έγινε με σκοπό να δημιουργηθεί θεματικό ευρετήριο για τη γρήγορη και εύστοχη ανεύρεση πληροφοριών που υπάρχουν στα άρθρα του περιοδικού, με αποτέλεσμα την αξιοποίηση πλήρως του περιοδικού.
Description: Πτυχιακή εργασία—ΣΔΟ—Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4076
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4076
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.