Ευρετήριο του περιοδικού Διαγώνιος : των ετών 1958-1962

Κακούρης, Γεώργιος/ Δημητριάδου, Κωνσταντινιά


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Θεματική ευρετηρίαση;Αποδελτίωση;Καλές τέχνες;Παγκόσμια λογοτεχνία;Νεοελληνική λογοτεχνία;Subject indexing;Indexing;Fine arts;World literature;Neo-Greek literature
Issue Date: 1986
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Abstract: Τριμηνιαίο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό περιοδικό, το οποίο εκδόθηκε το 1958 έως το 1983 στη Θεσσαλονίκη και εντυπωσίασε με την ποιότητα και την αρτιότητά του. Τα άρθρα του αφορούσαν στην πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης. Μέσα από κείμενα κριτικής, ποίησης, πεζογραφίας, δοκιμίου και ζωγραφικής προωθούσε μία συγκεκριμένη αισθητική αντίληψη για τη λογοτεχνία. Διαμόρφωσε και μορφοποίησε μία αντίληψη για τη λογοτεχνία που την ανήγαγε σε δόγμα και μέσα απ' αυτό έδινε το στίγμα μιας λογικής για το τι πρέπει να είναι ο λογοτεχνικός λόγος. Αποδελτιώνονται άρθρα των ετών 1958-1962. Η εργασία έγινε με σκοπό την εύκολη πρόσβαση στα άρθρα του περιοδικού κάνοντας προσιτό το περιεχόμενο του στο ενδιαφερόμενο κοινό που θέλει να εντοπίσει πληροφορίες για την λογοτεχνική και την πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης.
Quarterly literary and artistic journal, published in 1958 to 1983 in Thessaloniki and impressed with the quality and completeness of. The articles related to the spiritual life of Thessaloniki. Through texts criticism, poetry, prose, essay and painting promoted a particular aesthetic perception of literature. Modeled and formatting a notion of literature who made them a dogma and through this gave the position of a logic of what should be the literary reason. Indexed articles of years 1958-1963. The study was done in order to easy access to journal articles making accessible the content of the relevant public that wants to locate information on the literary and intellectual life of Thessaloniki.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1986
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4073
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4073
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.