Οικονομική κρίση στην αγορά αυτοκινήτου

Παπαδιοδώρου, Γεώργιος/ Παπαδοπούλου, Σοφία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Νομοθετικό πλαίσιο;Επενδύσεις;Αγορά αυτοκινήτου;Ελλάδα;Αυτοκίνητο;Οικονομική κρίση
Issue Date: 3-Apr-2015
Abstract: Η οικονομική κρίση αδιαμφισβήτητα έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της οικονομικής ζωής και εν τη γενέσει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η οικονομική δυσπραγία κλόνισε το τραπεζικό σύστημα, αφήνοντας τεράστιες επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια, στις καταθέσεις, στις χορηγήσεις δανείων και γενικότερα στην ρευστότητα που απαιτείται για την συντήρηση και ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος. Στην παρούσα ενότητα αναλύονται και παρουσιάζονται εκτενώς οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην εγχώρια οικονομική ζωή, προεκτείνοντας τις επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονοπμικής, 2014--αα6495
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4007
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulou_Sophia.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4007
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.