Η συμπεριφορά των χρηστών της κεντρικής βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Δεξιότητες και τεχνικές κατά την αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον

Χριστοδούλου, Γεώργιος/ Καλαντζή, Ελένη/ Καδόπουλος, Άγγελος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μεθοδολογία της έρευνας;Ερευνητική δραστηριότητα;Πληροφοριακή συμπεριφορά;Βιβλιοθήκη ΑΠΘ;Συμπεριφορά χρηστών
Issue Date: 6-Feb-2015
Abstract: Το θέμα που πραγματεύεται η εργασία, είναι η στάση και η συμπεριφορά των χρηστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε σχέση με το διαδίκτυο και την ηλεκτρονική μορφή πληροφόρησης (τις ηλεκτρονικές δηλαδή υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη).
Description: πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2014--αα6090
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3990
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalantzi_Kadopoulos.pdf4.77 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3990
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.