Συμβουλές και προτάσεις για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Σαχπάζη, Αντωνία/ Γρηγοριάδου, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Οδηγός;Βιβλιογραφία;Λογοκλοπή;Πρότυπο Harvard;Εκπόνηση εργασίας;Πτυχιακή εργασία
Issue Date: 15-Jan-2015
Abstract: Η εργασία αυτή είναι ένα βοήθημα προς τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στην εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας. Περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες ώστε οι εργασίες της σχολής να έχουν την ίδια μορφή. Περιλαμβάνει συμβουλές τόσο για τη συγγραφή όσο και για την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. Εξηγεί όρους που δυσκολεύουν τους φοιτητές, δίνει ορισμούς και βοηθάει στην κατανόηση και τη διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας. Επίσης, περιέχει ένα σύντομο οδηγό βιβλιογραφίας με το πρότυπο Harvard.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2014--αα5997
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3981
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grigoriadou_Anastasia.pdf563 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3981
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.