Ο δικτυακός τόπος της βιβλιοθήκης του Μοσχάτου

Κεφαλάς, Μιχάλης/ Μιχαλάκη, Ευαγγελία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Δημοτική Βιβλιοθήκη του Μοσχάτου;Ιστότοπος;Δημοτικές Βιβλιοθήκες;Δήμος Μοσχάτου;Ιστοσελίδα;Microsoft Web Expression 4;Ελλάδα;Κοινωνικά Δίκτυα
Issue Date: 10-Jun-2014
Abstract: Ένας ιστότοπος αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας με τους χρήστες και με άλλους φορείς.Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία αναλύεται και προβάλλεται ο τρόπος που μπορούν να αναπτυχθούν οι δεξιότητες για την υλοποίηση ενός ιστότοπου, δίνοντας κατεύθυνση και στοιχεία στον αναγνώστη για την διαδικασία και τα στάδια της δημιουργίας του. H επιλογή του θέματος της εργασίας έχει ως στόχο να παρέχει ένα μέσο που θα βοηθήσει την βιβλιοθήκη της περιοχής που κατοικώ να εξελιχθεί, να γίνει γνωστή η ύπαρξη της σε όλους τους δημότες και να αυξήσει τον αριθμό των χρηστών της.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,2014--αα5981
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3890
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T17:53:24Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalaki_Euagellia.pdf5.14 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3890
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.