Βιβλιογραφία κυνηγιού και ψαρέματος, και αποδελτίωση του περιοδικού Κυνηγεσία και Κυνοφιλία : για το 1980

Ροδίτης, Παναγιώτης/ Τζούλιας, Βασίλειος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Bibliography;Αποδελτίωση;Βιβλιογραφία;Αλιεία;Subject indexing;Indexing;Θεματική ευρετηρίαση;Fishery
Issue Date: 24-Mar-2010
Abstract: Το περιοδικό απευθύνεται σε όλους αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται για το κυνήγι, διψούν για ενημέρωση και έχουν τεκμηριωμένη άποψη για τα κυνηγετικά θέματα. Στόχο έχει την πληροφόρηση, την ενημέρωση και την πρόοδο της οργανωμένης κυνηγεσίας . Στην εργασία αποδελτιώνονται τα άρθρα τους έτους 1980 και συγκεκριμένα αυτά που ασχολούνται με το ψάρεμα και το κυνήγι. Γίνεται επίσης μια ενδεικτική βιβλιογραφία, στην οποία καταγράφονται βιβλία που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή που έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, πάνω σε θέματα ψαρέματος και κυνηγιού. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να κάνουν μια γενικότερη έρευνα, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να έχουν μια πλήρη εικόνα πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Στόχος και σκοπός της εργασίας είναι η αξιοποίηση των περιεχομένων των άρθρων του περιοδικού και η παρουσίασή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν άμεση, αποτελεσματική και γρήγορη πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους.
The journal is aimed at all those who are really interested in hunting, thirsty for information and have an informed view on hunting topics Aims at informing, updating and progress of organized hunting. In this paper indexed articles of the year 1980 and in particular those involved in fishing and hunting. It is also an indicative bibliography, which recorded books published in Greece or translated in Greek language, on fishing and hunting topics. Aimed at those who want to make a general inquiry, and those who want to have a complete picture on the specific topics. Aim and purpose of the paper is the utilization of the contents of the articles of journal and its presentation in such a way as to provide immediate, effective and quick information to interested.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1993
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3889
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3889
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.