Αποδελτίωση του περιοδικού Μάνατζερ

Καστρινού-Πιτιλάκη, Έλσα/ Πάντου, Βασιλική/ Γιάγκου, Αθανασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Subject indexing;Αποδελτίωση;Θεματική ευρετηρίαση;Επιχειρησιακό μάνατζμεντ;Μάνατζμεντ;Οικονομικά επιχειρήσεων;Business economics;Business management;Management;Indexing
Issue Date: 21-Jan-2010
Abstract: The journal is published by the Greek Management Association and deals with operational and financial matters. Its subjects mainly interest to entrepreneurs and individuals involved in the business sector. The paper indexes articles of the years 1971-1985, and was designed to create a subject index for rapid and targeted recovery of information that exist in the journal's articles, resulting in full utilization of the journal.
Το περιοδικό εκδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και ασχολείται με επιχειρησιακά και οικονομικά θέματα. Τα θέματά του ενδιαφέρουν, κατά κύριο λόγο, τους επιχειρηματίες και τα άτομα που ασχολούνται με τον επιχειρησιακό τομέα. Η εργασία αποδελτιώνει τα άρθρα των ετών 1971-1985, και έγινε με σκοπό να δημιουργηθεί θεματικό ευρετήριο για τη γρήγορη και εύστοχη ανεύρεση πληροφοριών που υπάρχουν στα άρθρα του περιοδικού, με αποτέλεσμα την αξιοποίηση πλήρως του περιοδικού.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,1987
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3865
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3865
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.