Συστήματα αξιολόγησης βιβλιοθηκών Ακαδημαϊκές - Δημόσιες - Ψηφιακές (Χρήση, δυνατότητες και συμπεράσματα)

Γιαννουκάκου, Αικατερίνη/ Κατρακάζου, Ευγενία/ Φενέρη, Χαρίκλεια


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Public libraries;Συστήματα αξιολόγησης βιβλιοθηκών;Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες;Academic libraries;Evaluation systems of libraries;Δημόσιες βιβλιοθήκες;Ψηφιακές βιβλιοθήκες;Digital libraries
Issue Date: 14-Apr-2010
Abstract: Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διεξαγωγή έρευνας για τα συστήµατα αξιολόγησης των βιβλιοθηκών. Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναφερθούν διεξοδικά οι όροι που σχετίζονται µε την αξιολόγηση και τα συστήµατα των βιβλιοθηκών. Προκειµένου λοιπόν να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, κρίθηκε απαραίτητη η ικανοποίηση επιµέρους στόχων. Συγκεκριµένα θεωρήθηκε αναγκαίο να διερευνηθούν τα παρακάτω θέµατα. Εντοπισµός και ανάλυση των βασικών εννοιών που σχετίζονται µε τον όρο αξιολόγηση. Μελέτη ζητηµάτων που προκύπτουν από τον όρο αυτό. ∆ιαχωρισµός στα είδη των βιβλιοθηκών και διαχωρισµός των συστηµάτων τους. Συγκριτική µελέτη των συστηµάτων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, 2009 -- αα334
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3856
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katrakazou_Feneri.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3856
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.