Θεματική ευρετηρίαση και καταγραφή στο arxeion [δηλ.αρχείον] web, του περιοδικού Διαβάζω

Μορελέλη-Κακούρη, Μερσίνη/ Δουλιανάκη, Σοφία-Στεργιανή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Θεματική ευρετηρίαση;Αποδελτίωση;Βιβλιοκριτικές;Παρουσίαση βιβλίων;Νεοελληνική λογοτεχνία;Σύγχρονη λογοτεχνία;Subject indexing;Indexing;Bookreviews;Appraisal of books;Neo-Greek literature;Modern literature
Issue Date: 16-Jul-2015
Abstract: Το συγκεκριμένο περιοδικό είναι ένα εγχειρίδιο βιβλιογνωσίας, το οποίο προσεγγίζει και παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Ελλάδα το βιβλίο και η διάδοσή του. Μέσα από τις στήλες τόσο ο ειδικός ερευνητής όσο και ο απλός αναγνώστης, μπορεί να παρακολουθήσει τις καινούριες εκδόσεις καθώς και κριτική για σημαντικά νέα έργα. Στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για τις νέες κυκλοφορίες και την τρέχουσα εκδοτική κίνηση. Το περιοδικό παρουσιάζει επίσης συνεντεύξεις από γνωστά πρόσωπα του χώρου των τεχνών και των γραμμάτων. Βασικό κομμάτι του τα αφιερώματα μέσα από τα οποία παρουσιάζεται η ζωή και το έργο διαφόρων συγγραφέων και ποιητών, Ελλήνων και ξένων. Αποδελτιώνονται άρθρα του έτους 2001 Ιανουάριος-Ιούλιος). Σκοπός της εργασίας είναι η αποδελτίωση των άρθρων του περιοδικού και η δημιουργία ευρετηρίων, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο τα περιεχόμενα του. Στόχος της, να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για άμεση και εύστοχη πρόσβαση στην ανεύρεση των αναγκαίων κατά περίπτωση πληροφοριών
This journal is a manual of books, which approximate and presents problems about books in Greece and the book spread. Through the columns so the specialist researcher and the ordinary reader can follow the new versions as well as review important new books. It aims to cover the needs of all those who are interested in new book publications and current publishing. The magazine also features interviews with famous persons of the area of arts and letters. An important part also is the tributes through which presents the life and work of various writers and poets, Greeks and foreigners. Indexed articles of year 2001 (January-July). The purpose of the study is the indexing of articles in the magazine and the creation of indexes, leveraging thus its contents. The aim of be a useful tool to direct and targeted access to finding the necessary information as appropriate.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2003
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3852
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3852
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.