Αποδελτίωση του περιοδικού Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων : έτη 1983, 1984, 1985

Δημητρίου, Μάρθα/ Κούλα, Αγγελική


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Subject indexing;Αποδελτίωση;Υγειονομική Διεύθυνση Στρατού;Ελληνικός στρατός;Στρατιωτική ιατρική;Υγεία, Στρατιωτική;Θεματική ευρετηρίαση;Health, Military;Military medicine;Health Directorate of Army;Greek army;Indexing
Issue Date: 1-Feb-2010
Abstract: Διμηνιαία έκδοση των Υγειονομικών Σωμάτων του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας. Σκοπός του περιοδικού είναι η ενημέρωση των Αξιωματικών Υγειονομικού στα στρατιωτικά ιατρικά επιστημονικά δεδομένα και παράλληλα η προβολή του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι δημοσιευμένες εργασίες στο περιοδικό συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια επιστημονικού έργου των Αξιωματικών Υγειονομικού για κάλυψη θέσεων ευθύνης στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Στην εργασία αποδελτιώνονται και ευρετηριάζονται τα άρθρα των ετών 1983-1985. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνουν προσιτά τα άρθρα του περιοδικού και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, κυρίως σε κάθε γιατρό ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη που θα θελήσει να ανατρέξει στη συγκεκριμένη θεματογραφία.
Bimonthly edition of Sanitary Corps of the army, navy and air force. The aim of the journal is to inform the health officers in military medical science while the visibility of scientific and research work of the Sanitary Corps of the Armed Forces both at home and abroad. In addition, the published studies in journal included in the scientific work criteria of the health officers to cover positions of responsibility in military hospitals. This paper indexing articles of years 1983-1985. Aim of this study is to make accessible the articles of journal and provide a useful tool, especially to any doctor or any other user that wishes to refer back to these specific themes.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1987
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3828
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3828
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.