Ευρετηρίαση του περιοδικού Διάπλασις των Παίδων : 1910-1924

Κακούρης, Γεώργιος/ Ζημιανίτης, Χρήστος/ Χοροζίδου, Ευγενία/ Νταλάκου, Σουλτάνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Θεματική ευρετηρίαση;Αποδελτίωση;Νεανική λογοτεχνία;Νεοελληνική λογοτεχνία;Subject indexing;Neo-Greek literature;Juvenile literature;Indexing
Issue Date: 8-Feb-2010
Abstract: Περιοδικό νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Είναι το μοντέρνο παιδικό περιοδικό που έβρισκε όλο και περισσότερους φίλους-αναγνώστες. Ο βαθύτερος σκοπός του ήταν να δημιουργήσει μια παράδοση στην παιδική λογοτεχνία. Επιπλέον είναι ένα τεκμήριο για την ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας αλλά και για την κοινωνική και πολιτική ζωή του ελληνικού τόπου γενικότερα. Η συμβολή του περιοδικού στην εξωσχολική παιδεία και την πνευματική καλλιέργεια υπήρξε σημαντική. Αποδελτιώνονται τα έτη 1910-1924, ένα δείγμα μιας σημαντικής εποχής του μεσοπολέμου για την εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η εργασία έγινε με σκοπό να κάνει προσιτό το περιεχόμενο του περιοδικού στο ευρύτερο κοινό που το ενδιαφέρει η νεοελληνική παιδική λογοτεχνία.
Journal of modern greek children's literature. It is modern children's journal that had been finding more and more friends-readers. The deeper purpose was to create a tradition in children's literature. Moreover, it is a presumption on the history of modern greek literature, but also for social and political life of greek place in general. The contribution of the journal on non-formal education and intellectual development has been significant. Indexed the years 1910-1924, a sample of an important period of interwar for the evolution of modern greek literature. The paper was done in order to make accessible the content of the journal to the general public who are interested in modern greek children's literature.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1988
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3822
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3822
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.