Αποδελτίωση του περιοδικού Αρχείο Θρακικού, Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού : τόμοι 1-15

Μπρούμα, Μαρία/ Μαυρουδή, Μαρία/ Μπουμπαρά, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Θεματική ευρετηρίαση;Αποδελτίωση;Νεοελληνική γλώσσα;Παραδόσεις;Κουλτούρα;Subject indexing;Indexing;Neo-Greek language;Traditions;Culture
Issue Date: 3-Mar-2010
Abstract: The journal is circulated in 1934 and 1953 published by the Society of Thracian Studies, with purpose the publication of folkloric and linguistic material of Thrace. In 1969 continues its publication titled Archive of Thrace. It contains folklore and language studies, and also notable scientific studies with archaeological and historic value. The journal enriches folklore and extends the description of historical and archaeological findings. The paper indexes volumes 1-15 of the journal, aimed at bringing articles and quickly access them. Intended for researchers and scholars of history, folklore and culture.
Το περιοδικό κυκλοφορεί το 1934 και από το 1953 εκδίδεται από την Εταιρεία Θρακικών Μελετών, με σκοπό τη δημοσίευση λαογραφικού και γλωσσικού υλικού της Θράκης. Το 1969 συνεχίζει την έκδοσή του με τον τίτλο Αρχείο Θράκης. Περιέχει λαογραφικές και γλωσσικές μελέτες, αλλά και αξιόλογες επιστημονικές μελέτες αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας. Εμπλουτίζεται η λαογραφία και επεκτείνεται η περιγραφή ιστορικών και αρχαιολογικών ευρημάτων. Η εργασία αποδελτιώνει τους τόμους 1-15 του περιοδικού, με στόχο την αξιοποίηση των άρθρων και τη γρήγορη πρόσβαση σε αυτά. Απευθύνεται κυρίως σε μελετητές και ερευνητές της ιστορίας, της λαογραφίας και του πολιτισμού.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1990
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3814
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3814
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.