Ο συνδικαλισμός στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα

Μαυρίδης, Σάββας/ Χαντζούδη, Φανή/ Κιλτίδου, Κυριακή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ελλάδα;Συνδικαλισμός;Greece;Δημόσιοι υπάλληλοι;Civil service;Syndicalism
Issue Date: 9-Mar-2010
Abstract: Η εργασία πραγματεύεται το συνδικαλισμό των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. Ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή, αναλύει τα χαρακτηριστικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την απεργιακή νομοθεσία.
Description: Πτυχιακή εργασία –- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας –- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, 1991
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3388
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3388
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.