Νέα Οικολογία : ευρετήριο των τευχών 30(Απρίλιος 1987)-41(Μάϊος 1988)

Σταύρου, Φωτεινή/ Παπαδοπούλου, Σοφία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Environment;Οικολογία—Κοινωνικές απόψεις;Περιβαλλοντικές ομάδες;Indexing;Subject indexing;Θεματική ευρετηρίαση;Περιβάλλον;Αποδελτίωση;Ecology—Social aspects;Environmental groups
Issue Date: 3-Mar-2010
Abstract: Είναι το πρώτο περιοδικό του οικολογικού χώρου στην Ελλάδα. Άρχισε να εκδίδεται το 1984 και συνεχίζεται έως σήμερα. Διαπραγματεύεται θέματα της επιστημονικής αλλά και της πολιτικής οικολογίας, θέματα τεχνολογίας, γεωργικής παραγωγής και άλλα που τις περισσότερες φορές έχουν σχέση με την οικολογία και το περιβάλλον. Τα άρθρα στην πλειοψηφία τους αναφέρονται στον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν όμως και θέματα που αναφέρονται στο διεθνή χώρο. Στην εργασία αποδελτιώνονται άρθρα των ετών 1987-1988, με σκοπό να δημιουργηθούν ευρετήρια έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα διάφορα θέματα που καλύπτει κάθε φορά το περιοδικό και ο κάθε ενδιαφερόμενος να εντοπίζει αμέσως αυτό που τον ενδιαφέρει. Μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που ασχολούνται με την οικολογία ή που ενδιαφέρονται να βρουν πληροφορίες για την οικολογία και το περιβάλλον, καθώς και για την πορεία του οικολογικού κινήματος.
It is the first magazine of ecological space in Greece. It began publication in 1984 and continues until today. It negotiates issues of scientific and ecological policy, technological issues, agricultural production and others more often associated with ecology and the environment. Articles mostly reported in Greece, but there are also matters referred to in the international area. In this paper indexed articles of the years 1987-1988, in order to create indexes so that there is easy access to the various topics covered each time the magazine and that anyone immediately identify what interests him. It can help people involved with ecology or are interested in finding information about ecology and the environment, and on the progress of the ecological movement.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1990
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3328
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item.



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3328
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.