Η εικόνα του βιβλιοθηκάριου στην ελληνική κοινωνία

Μπάμνιος, Κωνσταντίνος/ Κόντοβα, Χρυσούλα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Greece;Βιβλιοθηκονόμοι;Librarians;Ελλάδα
Issue Date: 11-Feb-2010
Abstract: Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία προσπαθεί να διερευνήσει την εικόνα που παρουσίαζε την εποχή εκείνη ο Έλληνας βιβλιοθηκονόμος στην κοινωνία που καλούνταν να εξυπηρετήσει. Περιλαμβάνει μια ιστορική εισαγωγή για το προσωπικό των ελληνικών βιβλιοθηκών ως το 1977, καθώς επίσης και για την ίδρυση των τμημάτων βιβλιοθηκονομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάζει το πρόβλημα των τμημάτων βιβλιοθηκονομίας όπως αυτό εμφανιζόταν στην ελληνική εκπαιδευτική και επαγγελματική πραγματικότητα, καθώς και τα προβλήματα που συναντούσαν οι βιβλιοθηκονόμοι.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, 1988
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3291
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T17:40:43Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3291
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.