Εμπλουτισμός του πληροφοριακού υλικού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : ενδεικτική βιβλιογραφία, 2003-2009

Παπαϊωάννου, Αριέττα/ Γεωργιάδου, Μαρία/ Λιάση, Στεφανή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Library of ATEITH;Bibliography;Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ;Βιβλιογραφία
Issue Date: 7-Oct-2015
Abstract: The modern dynamics of services that developed by libraries worldwide, also affects the Library of ATEITH, which is systematically monitoring while participating actively and dynamically to developments. The University Library aims to provide services and collections in order to meet the academic research and recreational information needs of its community, students academic and administrative staff. The work is an effort of recording and presenting literature Greek and English information documents, issued from 2003 to 2009. The ultimate goal is to propose and contribute to the enrichment of the reference department of the Central Library of Thessaloniki’s TEI.
Η σύγχρονη δυναμική των υπηρεσιών που αναπτύσσονται από τις βιβλιοθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ, η οποία παρακολουθεί συστηματικά ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά και δυναμικά στις εξελίξεις. Αποστολή της, μέσω της ανάπτυξης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση, σε σχέση πάντα με το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, τα ερευνητικά και ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, φοιτητών και διοικητικών, καθώς και τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα της ευρύτερης Κοινότητας. Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και βιβλιογραφικής παρουσίασης ελληνικών και αγγλικών πληροφοριακών τεκμηρίων, που έχουν εκδοθεί από το 2003 έως το 2009. Απώτερος στόχος της είναι, να προτείνει και να συμβάλει στον εμπλουτισμό των πληροφοριακών έργων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3098
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgiadou_Liasi.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3098
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.