Ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία (1973-1989) από βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης : πρώτη καταγραφή

Κορομπίλη, Στέλλα/ Καρατζά, Μαρία/ Καλαιδοπούλου, Μαρία/ Κυριακίδου, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Βιβλιογραφία;Libraries;Βιβλιοθήκες;Βιβλιοθηκονομία;Bibliography;Library science;Thessaloniki (Greece);Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
Issue Date: 10-Mar-2010
Abstract: Σκοπός της εργασίας είναι να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει δημοσιεύματα και εκδόσεις που έχουν γίνει σχετικά με τις βιβλιοθήκες και τη βιβλιοθηκονομία στο χρονικό διάστημα 1973 – 1989 και περιλαμβάνονται σε βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης.
Description: Πτυχιακή εργασία –- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας –- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, 1991
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2994
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2994
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.