Μελέτες αντιπροσωπευτικών εταιριών,μεταφορικών και ναυτιλιακών για τους τρόπους μεταφοράς στην Ελλάδα

Ορμάνη, Σοφία/ Παπαθεοδώρου, Κυριακή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ναυτιλιακές εταιρίες;Μεταφορές;Θαλάσσιες μεταφορές;Μεταφορικές εταιρίες
Issue Date: 15-Dec-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει μελέτες αντιπροσωπευτικών εταιρειών, μεταφορικών και ναυτιλιακών, για τους τρόπους μεταφοράς στην Ελλάδα. Ο κλάδος των μεταφορών αποτελεί τη βάση της ανταλλαγής και της κυκλοφορίας αγαθών . Είναι σημαντικός παράγοντας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι μεταφορές διακρίνονται σε κατηγορίες χερσαίες οι οποίες είναι οδικές και σιδηροδρομικές, σε εναέριες, σε θαλάσσιες και σε συνδυασμένες. Κάποιες από τις μεταφορικές εταιρίες στην Ελλάδα είναι οι εξής: ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε., INTERTRANS Α.Ε.,ORPΗEE BEINOGLOU INTERNATIONAL FORWARDERS S.A., ΚΑΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΜΕ Ε.Π.Ε, ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS , ΣΥΓΓΕΝΙΔΗΣ Α.Ε. Και κάποιες από τις ναυτιλιακές εταιρίες είναι η MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY HELLAS S.A. (MSC) και η COSCO OCEAN SHIPPING COMPANY. Για τις μεταφορικές, το κόστος μεταφοράς εξαρτάται από την απόσταση του σημείου προορισμού, ενώ για τις ναυτιλιακές από τις μεταφορτώσεις. Μακιός Α.Ε., Ορφεύς Βεϊνόγλου ΑΕ και Ωμέγα υποστηρίζουν ότι η επιλογή των μέσων μεταφοράς εξαρτάται από το είδος των προϊόντων . Όλες εκτός από τον Συγγενίδη ΑΕ κάνουν χρήση συνδυασμένης μεταφοράς. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι πως οι μεταφορές από τη πρώτη κοινωνία διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο και χωρίς αυτές υπάρχει μηδαμινή αξία προϊόντων. Οι συνδυασμένες και εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένες συγκριτικά με την Ευρώπη λόγω έλλειψης υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μέτρα για την ανάπτυξη σύγχρονων μεταφορών.
Description: Πτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερινής--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010--αα1644
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2847
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2847
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.