Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα Leader Plus 2006-2008. Νέο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στον τουρισμό και στη χειροτεχνία

Γαϊτάνης, Δημήτριος/ Καραβαγγέλης, Ευάγγελος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Χειροτεχνία;Οδηγός;Ποιότητα;Τουρισμός
Issue Date: 15-Dec-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει το διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα Leader Plus 2006-2008. Ένα νέο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στον τουρισμό και στη χειροτεχνία. Η εργασία περιλαμβάνει την Αναφορά – Ανάλυση των υφιστάμενων συστημάτων ποιότητας και τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της σχετικής πρωτογενούς έρευνας, που έγινε κατά το Στάδιο Διερεύνησης του Διακρατικού Σχεδίου «Το Τοπικό Προϊόν Μοχλός της Τοπικής Ανάπτυξης» (Quality Make Us Big) το οποίο εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις ορεινών και ημιορεινών περιοχών του Νομού Πιερίας (Ελλάδα) και της Περιοχής Campo de Calatrava (Ισπανία), στα πλαίσια του ‘’Άξονα 2’’ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Leader Plus (Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Πιερίας), από την Πιερική Αναπτυξιακή (Ελλάδα) και την αντίστοιχη Asociacion para el Desarrollo del Campo de Calatrava (Ισπανία). Το Στάδιο Διερεύνησης περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που γίνονται για τη διερεύνηση της κατάστασης της ποιότητας στην περιοχή όπου εφαρμόζεται το Διμερές Πρόγραμμα Ποιότητας, πριν τη δημιουργία των αντίστοιχων διαχειριστικών Οδηγών. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία που ακολουθείται κατά το Στάδιο Διερεύνησης, τα ευρήματα της συγκεκριμένης διερεύνησης και τα εξαγόμενα συμπεράσματα.
Description: Πτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερινής--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2011--αα1776
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2846
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2846
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.