Η χρήση του διαδικτύου από τους εφήβους: Τάσεις, μελλοντικές προοπτικές και προβληματισμοί

Χατζηθωμάς, Λεωνίδας/ Παππά, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Facebook;Ίντερνετ;Έφηβοι;Διαδίκτυο
Issue Date: 15-Dec-2013
Abstract: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την χρήση του διαδικτύου από του εφήβους, τις τάσεις, την μελλοντική προοπτική και τους προβληματισμούς. Σκοπός είναι η μελέτη των απόψεων των μαθητών Λυκείου, για τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα για το διαδίκτυο. Κύριοι στόχοι της εργασίας είναι η διερεύνηση το ποσοστού των εφήβων που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και ποια η γνώμη του για αυτό. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίχθηκε στη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Τα δευτερογενή αφορούν βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τη διαφήμιση, το διαδίκτυο και τη διαφήμιση στο διαδίκτυο, τον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο, τους κινδύνους αλλά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων. Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν με τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου σε μαθητές των τάξεων του Λυκείου. Από το σύνολο της παρούσης εργασίας διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των μαθητών του Λυκείου χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Αρκετοί επίσης είναι οι νέοι που έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Επίσης η πρόσφατη σχετικά εξάπλωση του facebook, δεν άφησε αδιάφορους τους νέους, οι οποίοι δημιούργησαν λογαριασμό στο κοινωνικό αυτό δίκτυο. Τέλος ένα μεγάλο ποσοστό των νέων φαίνεται ότι ενεργοποιεί τα διαφημιστικά banners, κυρίως από περιέργεια ή και από ενδιαφέρον.
Description: Πτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερινής--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010--αα1634
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2844
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2844
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.