Οργάνωση αποθήκης ενός κέντρου διανομής: Μελέτη περίπτωσης εταιρία SARMED. Καταγραφή και επίλυση προβλημάτων

Φωλίνας, Δημήτριος/ Μπαρζούκα, Αγγελική


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΦωλίνας, Δημήτριοςel
dc.contributor.authorΜπαρζούκα, Αγγελικήel
dc.date.accessioned2013-12-15T20:29:04Zel
dc.date.accessioned2018-02-27T15:51:19Z-
dc.date.available2013-12-15T20:29:04Zel
dc.date.available2018-02-27T15:51:19Z-
dc.date.issued2013-12-15T20:29:04Zel
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2842-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερινής--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010--αα1655el
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία παρουσιάζει την οργάνωση αποθήκης ενός κέντρου διανομής ποτών. Στόχος της εργασίας είναι μέσα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε αλλά και από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να προταθεί η αναδιοργάνωση της εξεταζόμενης αποθήκης. Έτσι επιλέχθηκε η εταιρεία Sarmed όπου έχει ως αντικείμενο την αποθήκευση και τη διανομή ποτών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή αυτής της εργασίας είναι η συλλογή πληροφοριών από βιβλία-περιοδικά που έχουν ως κύριο αντικείμενο το 3PL, αλλά και από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων μέσω μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο. Επίσης, για την διεκπεραίωση της έρευνας στην Sarmed δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις σε σχέση με όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Μετά τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων, τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι η εταιρεία μεριμνά για τους πελάτες της και έχει ως βασικότερο στόχο να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στο σωστό χρόνο. Επίσης, δίνει πολύ βάρος στην επικοινωνία και την συζήτηση με όλο το προσωπικό της θέλοντας να γνωρίζουν όλοι τις ανάγκες της επιχείρησης και έχουν την αίσθηση ευθύνης για την απόδοση της. Τέλος, εντοπίστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία και προτάθηκαν τα εξής: 1)Επέκταση της αποθήκης, έτσι ώστε να μην υπάρχει η πίεση χώρου και ο συντονισμός της διανομής με βάση τον αποθηκευτικό χώρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 2)Ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών. 3)Αντικατάσταση των barcodes με RFID. 4)Ανεύρεση ικανών ανώτατων διοικητικών στελεχών που ο αυξημένος όγκος των νέων εργασιών θα απαιτεί (ή αξιολόγηση του ήδη υπάρχον προσωπικού).el
dc.language.isoelel
dc.subjectΟργάνωση αποθήκηςel
dc.subjectΚέντρο διανομήςel
dc.subjectΑποθήκηel
dc.subjectΕταιρεία SARMEDel
dc.subject.lcshΑποθήκεςel
dc.subject.lcshΑποθήκες-Managementel
dc.subject.lcshΑποθήκες ποτοποιίαςel
dc.titleΟργάνωση αποθήκης ενός κέντρου διανομής: Μελέτη περίπτωσης εταιρία SARMED. Καταγραφή και επίλυση προβλημάτωνel
dc.typeThesisel
heal.typeotherel
heal.type.enOtheren
heal.dateAvailable2018-02-27T15:52:19Z-
heal.languageelel
heal.accessfreeel
heal.recordProviderΤΕΙ Θεσσαλονίκηςel
heal.fullTextAvailabilityfalseel
heal.type.elΆλλοel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2842
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.