Διαδικασία ποιοτικού ελέγχου σε βιομηχανία παραγωγής λιπαντικών : Μελέτη περίπτωσης εταιρία Sakson

Τριανταφύλλου, Δημήτριος/ Αλιφεράκη, Γεωργία/ Αλιφεράκη, Αγορούλα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Βιομηχανία λιπαντικών;Εταιρία Sakson;Λιπαντικά;Ποιοτικός έλεγχος
Issue Date: 15-Dec-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου σε βιομηχανία παραγωγής λιπαντικών, της εταιρίας Sakson. Μέσα από την μελέτη του χώρου γίνεται η καταγραφή της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου σε βιομηχανία παραγωγής λιπαντικών, επισημαίνονται τα λάθει κατά τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου. Προτείνονται λύσεις βελτίωσης της παρούσας κατάστασης και τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα μελέτης της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Το λιπαντικό αποτελεί ζωτικής σημασίας συστατικό καθώς λιπαίνει αλλά και προστατεύει από τις φθορές ,συμβάλλει στην ψύξη σημείων που δεν καλύπτονται από το ψυκτικό σύστημα του αυτοκινήτου, κρατάει καθαρό τον κινητήρα και εξουδετερώνει επιβλαβή οξέα και ρυπαντές. Στην εταιρεία SAKSON επεξεργάζονται δυο είδη λιπαντικών, τα Valvoline( έτοιμα) και τα λιπαντικά επεξεργασίας με την επωνυμία Parnas. Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου που ακολουθείται κατά την παραλαβή των προσθέτων χημικών είναι η εξής: Τα πρόσθετα εισάγονται από τις αποθήκες του προμηθευτή (εσωτερικού ή εξωτερικού ) στις εγκαταστάσεις τις SAKSON. Ύστερα συσκευάζονται σε βαρέλια, με εμφανή τα στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος. Κάθε παρτίδα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης. Τέλος πραγματοποιείται δειγματοληψία και έλεγχος των προδιαγραφών .Εφόσον το προϊόν τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές παραλαμβάνεται στον προδιαγραμμένο χώρο αποθήκευσης.
Description: Πτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερινής--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010--αα1642
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2841
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T15:52:19Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2841
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.