Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση οικοτεχνίας: "Επιχείρηση Σαφέτη"

Γαϊτάνης, Δημήτριος/ Αποστολίδου, Στυλιανή-Μελπομένη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διαχείριση ποιότητας;Επιχείρηση οικοτεχνίας;Επιχείρηση Σαφέτη;Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
Issue Date: 1-Apr-2014
Abstract: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μελέτη και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση οικοτεχνίας της «Επιχείρηση Σαφέτη». Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι να μάθουμε στη πράξη πως λειτουργεί μία επιχείρηση οικοτεχνίας εφαρμόζοντας ένα Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής της εργασίας είναι η συλλογή πληροφοριών από βιβλία-σημειώσεις σχετικά με τις αρχές των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, την Διαχείριση Ολικής Ποιότητας και τον Διεθνή Οργανισμό ISO, από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων μέσω μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο και από προσωπική επαφή με στέλεχος της επιχείρησης που μελετήσαμε και την συμπλήρωση ερωτηματολογίων, το ένα προς την επιχείρηση και το άλλο προς τους πελάτες της επιχείρησης. Έπειτα από τη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο ρόλος ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διαφαίνεται πολύ σημαντικός στις επιχειρήσεις διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια επιχείρηση οικοτεχνίας, όπως στην επιχείρηση οικοτεχνίας που μελετήσαμε, με την προϋπόθεση ότι μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να επιβαρυνθεί με το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η μελέτη και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. Κύρια συνεισφορά της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μία επιχείρηση οικοτεχνίας όπως η «Επιχείρηση Σαφέτη», ενώ ο περιορισμός της οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι μικρή, με συγκεκριμένες ομάδες πελατών και όχι πολύ γνωστή.
Description: Πτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερινής--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010--αα1646
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2839
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2839
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.