Οργάνωση και βελτιστοποίηση αλυσίδας εφοδιασμού σε μονάδες μαζικής εστίασης

Καραβαγγέλης, Ευάγγελος/ Μαρασλή, Σοφία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: μονάδες μαζικής εστίασης;βελτιστοποίηση αλυσιίδας εφοδιασμού;οργάνωση αλυσίδας εφοδιασμού
Issue Date: 9-Jul-2013
Abstract: Οι λειτουργίες της Αλυσίδας Εφοδιασμού σε μια επισιτιστική επιχείρηση και η Διαχείριση της συγκεκριμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση, αφού πρόκειται για τομέα υπηρεσιών με ιδιαίτερες συνθήκες διαχείρισης. Ως πεδίο ερευνητικής μελέτης επιλέχθηκε η εταιρία Χούτος Catering Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην Θεσσαλονίκη και σε διάφορα υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας. Οι κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των Δυνατών Σημείων της συγκεκριμένης εταιρείας που οφείλονται στις ορθές εφαρμογές της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) και ο εντοπισμός των Αδύνατων Σημείων της που επηρεάζουν την Παραγωγικότητα και κατ’ επέκταση μειώνουν το Επίπεδο Εξυπηρέτησης Πελατών αλλά και την απόδοση και μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητά της.
Description: Πτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερινής--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010--1658
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2838
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marasli_Sofia.pdf7.08 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2838
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.