Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης πράσινων αστικών μεταφορών στο Δήμο Κατερίνης

Αηδόνης, Δημήτριος/ Βάκο, Ίβα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: αστικές μεταφορές;Δήμος Κατερίνης;πράσινες αστικές μεταφορές;ανάπτυξη αστικών μεταφορών
Issue Date: 9-Jul-2013
Abstract: Με την παρούσα εργασία, παρουσιάζονται οι δυνατότητες που έχει ο Δήμος Κατερίνης για να κάνει μία πιο βιώσιμη πόλη ξεκινώντας από τις βιώσιμες μεταφορές. Κύριοι στόχοι της παρούσας έρευνας, είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στην πόλη της Κατερίνης στις αστικές μεταφορές, οι εκπομπές των βλαβερών αερίων από τις μεταφορές και η δυνατότητα ανάπτυξης «πράσινων» μεταφορών. Οι μεταφορές είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας του κοινωνικού συνόλου. Έχουν ιδιαίτερα στενή σχέση με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τόσο τις παραγωγικές όσο και εκείνες της αναψυχής και επομένως παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής δομής και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των πολεοδομικών ενοτήτων.
Description: Πτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερίνης--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010--1656
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2835
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vako_Iva.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2835
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.